The 27th ASEAN Federation of Cardiology Congress (AFCC 2023)

SESSION DETAIL

Back

T01

Switch to Vietnamese (Sang phiên bản tiếng Việt)

07:30-07:32 Introduction
A/Prof. DINH Thu Huong (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
07:32-07:47 Checklist on Submitting Medical Articles / Manuscripts for Publication
Dr. David K. L. Quek (Editor-in-Chief of ASEAN Heart Journal, MALAYSIA)
07:47-08:02 Can thiệp xử trí thuyên tắc huyết khối động mạch phổi nguy cơ cao
Dr. THUONG Thanh Phuong (115 Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)
08:02-08:17 Cập nhật can thiệp xử trí huyết khối tĩnh mạch sâu
Dr. LE Phi Long (University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM)
08:17-08:22 Panel discussion, Q&A
 
08:22-08:37 Cập nhật điều trị bệnh tĩnh mạch mạn tính chi dưới
Dr. NGUYEN Tuan Hai (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
08:37-08:52 Cập nhật điều trị hội chứng hậu huyết khối tĩnh mạch
Dr. NGUYEN Anh Quan (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
08:52-09:07 Đại cương về các bệnh lý tĩnh mạch hiếm gặp trên lâm sàng
Dr. LE Anh Tuan (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
09:07-09:12 Panel discussion, Q&A
 
09:1-9:15 Wrap-up and summary
A/Prof. DINH Thu Huong (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)


Scan for detail

Question/Comment

Send Question/Comment: