The 27th ASEAN Federation of Cardiology Congress (AFCC 2023)

SESSION DETAIL

Back

T01

Switch to Vietnamese (Sang phiên bản tiếng Việt)

07:30-07:32 Introduction
A/Prof. DINH Thu Huong (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
07:32-07:47 Cập nhật dữ liệu mới về an toàn và hiệu quả của NOAC trong điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch
Dr. NGUYEN Ngoc Thanh Van (University of Medicine and Pharmacy, HoChiMinh city, VIETNAM)
07:47-08:02 Can thiệp xử trí thuyên tắc huyết khối động mạch phổi nguy cơ cao
Dr. THUONG Thanh Phuong (115 Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)
08:02-08:17 Cập nhật can thiệp xử trí huyết khối tĩnh mạch sâu
Dr. LE Phi Long (University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM)
08:17-08:22 Panel discussion, Q&A
 
08:22-08:37 Cập nhật điều trị bệnh tĩnh mạch mạn tính chi dưới
Dr. NGUYEN Tuan Hai (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
08:37-08:52 Cập nhật điều trị hội chứng hậu huyết khối tĩnh mạch
Dr. NGUYEN Anh Quan (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
08:52-09:07 Đại cương về các bệnh lý tĩnh mạch hiếm gặp trên lâm sàng
Dr. LE Anh Tuan (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
09:07-09:12 Panel discussion, Q&A
 
09:1-9:15 Wrap-up and summary
A/Prof. DINH Thu Huong (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)


Scan for detail

Question/Comment

Send Question/Comment: