The 27th ASEAN Federation of Cardiology Congress (AFCC 2023)

SESSION DETAIL

Back

T29

T29 | 17:00-17:45 | 03-Nov-23 | ROOM G (ROOM 202)
 Clinical cases of cardiomyopathies

Switch to Vietnamese (Sang phiên bản tiếng Việt)

17:00-17:02 Introduction
A/Prof. CAO Truong Sinh (Vinh Medical University, NgheAn, VIETNAM)
17:02-17:12 Ca lâm sàng bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp
Dr. LE Thi Lan Huong (TamAnh Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)
17:12-17:22 Ca lâm sàng bệnh cơ tim giãn nở liên quan dến hạn canxi máu
Dr. DANG Quang Toan (ChoRay Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)
17:22-17:32 Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh cơ tim nhiễm bột
Dr. DO Thuy Can (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
17:32-17:37 Panel discussion, Q&A
 
17:37-17:47 Ca lâm sàng bệnh cơ tim phì đại giống cơ tim nhiễm bột
Dr. TRAN Ngoc Cam (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
17:47-17:57 Vai trò của cộng hưởng tim trong chẩn đoán bệnh cơ tim
Dr. NGUYEN Tuan Vu (Pham Ngoc Thach Medical University, HoChiMinh city, VIETNAM)
17:57-18:07 Advancing treatment of light chain cardiac amyloidosis
Dr. TRAN Vu Minh Thu (TamAnh Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)
18:07-18:12 Panel discussion, Q&A
 
18:12-18:15 Wrap-up and summary
 


Scan for detail

Question/Comment

Send Question/Comment: