Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Ban Tổ chức

Chủ tịch Ban tổ chức và Hội đồng khoa học AFCC2023

1 GS. Rungroj Krittayaphong (THAILAND): Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á
2 GS. Huỳnh Văn Minh: Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam
  Đồng chủ tịch Ban tổ chức và Hội đồng khoa học AFCC2023
1 PGS. Kenny Sin Yoong Kong (SINGAPORE): Giám đốc Trường môn Tim mạch Đông Nam Á
2 PGS. Jack Tan (SINGAPORE): Nguyên chủ tịch Hội Tim mạch Châu Á - Thái Bình Dương
3 GS. Michael Komajda (FRANCE): Chủ tịch ESC Asia
4 GS. James Kirkpatrick (USA): Trưởng ban lãnh đạo quỹ ASE
5 PGS. Kwan Lee (USA): Giám đốc khóa SCAI ASEAN

Thư ký Ban tổ chức và Hội đồng khoa học AFCC2023

1 PGS. Nguyễn Ngọc Quang: Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam
  Thành viên Ban tổ chức và Hội đồng khoa học AFCC2023
1 TS. Alex T. Junia (PHILIPPINES): Chủ tịch kế nhiệm Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á
2 TS. Anwar Santoso (INDONESIA): Nguyên chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á
3 TS. Ng Wai Kiat (MALAYSIA): Tổng thư ký Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á
4 TS. Lam Kai Huat (MALAYSIA): Thủ quỹ Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á
5 TS. David K. L. Quek (MALAYSIA): Tổng biên tập Tạp chí Tim mạch Đông Nam Á
6 TS. Jose Donato A. Magno (PHILIPPINES): Chủ tịch Hội Siêu âm Tim mạch Đông Nam Á
7 TS. Rosli Mohd Ali (MALAYSIA): Chủ tịch Hội Can thiệp Động mạch vành Đông Nam Á
8 TS. Richard Ng (SINGAPORE): Ban cố vấn Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á
9 GS. Kyaw Soe Win (MYANMAR): Ban cố vấn Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á
10 TS. Eleanor A. Lopez (PHILIPPINES): Ban cố vấn Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á
11 TS. Nadzir Juanda (BRUNEI): Chủ tịch Hội Tim mạch Brunei
12 TS. Francis Lim (BRUNEI): Tổng thư ký Hội Tim mạch Brunei
13 GS. Sok Chour (CAMBODIA): Chủ tịch Hội Tim mạch Cambodia
14 TS. Liv Chinh (CAMBODIA): Tổng thư ký Hội Tim mạch Cambodia
15 TS. Radityo Prakoso (INDONESIA): Chủ tịch Hội Tim mạch Indonesia
16 TS. Oktavia Lilyasari (INDONESIA): Tổng thư ký Hội Tim mạch Indonesia
17 TS. Alan Fong Yean Yip (MALAYSIA): Chủ tịch Hội Tim mạch Malaysia
18 TS. Tiang Soon Wee (MALAYSIA): Tổng thư ký Hội Tim mạch Malaysia
19 GS. Nwe Nwe (MYANMAR): Chủ tịch Hội Tim mạch Myanmar
20 GS. Khaing Khaing Shein (MYANMAR): Tổng thư ký Hội Tim mạch Myanmar
21 TS. Xaysana Sombandith (LAO): Chủ tịch Hội Tim mạch Laos
22 TS. Alounxay Kamthan (LAO): Tổng thư ký Hội Tim mạch Laos
23 TS. Ronald E. Cuyco (PHILIPPINES): Chủ tịch Hội Tim mạch Philippines
24 TS. Walid A. Amil (PHILIPPINES): Tổng thư ký Hội Tim mạch Phillipines
25 PGS. David Foo Chee Guan (SINGAPORE): Chủ tịch Hội Tim mạch Singapore
26 TS. Colin Yeo (SINGAPORE): Tổng thư ký Hội Tim mạch Singapore
27 GS. Suphot Srimahachota (THAILAND): Chủ tịch Hội Tim mạch Thailand
28 TS. Smonporn Boonyaratavej Songmuang  (THAILAND): Tổng thư ký Hội Tim mạch Thailand
29 GS. Thach NGUYEN (USA): Cố vấn quốc tế Hội Tim mạch học Việt Nam
30 PGS. Khung Keong Yeo (SINGAPORE): Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Tim mạch Châu Á - Thái Bình Dương

Chủ tịch Ban tổ chức và Hội đồng khoa học Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Tim mạch học Việt Nam

1 GS. Huỳnh Văn Minh (ĐH Y Dược Huế): Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam và Chủ tịch Phân hội Tăng Huyết áp Việt Nam

Đồng Chủ tịch Ban tổ chức và Hội đồng khoa học Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Tim mạch học Việt Nam

1 GS. Nguyễn Lân Việt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội): Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam
2 PGS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội): Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam và Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam

Thư ký Ban tổ chức và Hội đồng khoa học Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Tim mạch học Việt Nam

1 PGS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội): Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam

Thành viên Ban tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Tim mạch học Việt Nam

1 ThS. Trần Thị Ngọc Anh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội): Chủ tịch Hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam
2 ThS. Nguyễn Tuấn Anh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội): Tổng thư ký Hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam
3 GS. Trương Quang Bình (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh): Chủ tich phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam
4 PGS. Hồ Thượng Dũng (BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh): Chủ tịch phân hội Tim mạch can thiệp Việt Nam
5 PGS. Châu Ngọc Hoa (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh): Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam
6 TS. Trần Hòa (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh): Tổng Thư ký Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam
7 TS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội): Tổng Thư ký Phân hội Siêu âm tim Việt Nam
8 TS. Phạm Như Hùng (BV Tim Hà Nội): Tổng Thư ký Phân hội Tim mạch can thiệp Việt Nam
9 GS. Đỗ Doãn Lợi (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội): Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam và Chủ tịch phân hội Suy tim Việt Nam
10 TS. Tôn Thất Minh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh): Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam
11 TS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội): Phó Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam và Thư ký Phân hội Nhịp tim Việt Nam
12 GS. Đặng Vạn Phước (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh): Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam
13 PGS. Phạm Nguyên Sơn (BV Trung Ương Quân đội 108, Hà Nội): Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam
14 PGS. Hoàng Anh Tiến (BV ĐH Y Dược Huế): Thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam và Tổng thư ký Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam
15 GS. Thach NGUYEN (Methodist Hospitals, Gary, IN, USA): Cố vấn quốc tế Hội Tim mạch học Việt Nam
16 CN. Lương Phương Thảo (Văn phòng Hội Tim mạch học Việt Nam): Thư ký hành chính Hội Tim mạch học Việt Nam
17 PGS. Lương Công Thức (Học viện Quân Y 103, Hà Nội): Thư ký Hội tim mạch học Việt Nam
18 PGS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh): Thư ký Hội tim mạch học Việt Nam
19 TS. Phạm Minh Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội): Tổng thư ký Phân hội Suy tim Việt Nam
20 PGS. Phạm Nguyên Vinh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh): Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam và Chủ tịch Phân hội Siêu âm tim Việt Nam

Thành viên Hội Đồng khoa học Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Tim mạch học Việt Nam

1 PGS. Vũ Điện Biên (BV Trung Ương Quân đội 108, Hà Nội): 
2 PGS. Trương Quang Bình (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
3 PGS. Nguyễn Đức Công (BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh)
4 PGS. Tạ Mạnh Cường (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
5 PGS. Hồ Thượng Dũng (BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh)
6 TS. Trần Văn Đồng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
7 PGS. Phạm Thái Giang (BV Trung Ương Quân đội 108, Hà Nội)
8 TS. Nguyễn Tuấn Hải (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
9 TS. Nguyễn Thanh Hiền (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
10 PGS. Nguyễn Lân Hiếu (BV ĐH Y Hà Nội)
11 PGS. Nguyễn Sinh Hiền (BV Tim Hà Nội)
12 PGS. Châu Ngọc Hoa (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
13 TS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
14 PGS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
15 PGS. Đỗ Quang Huân (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
16 PGS. Đinh Thị Thu Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
17 PGS. Trần Văn Huy (BVĐK tỉnh Khánh Hoà)
19 PGS. Lê Minh Khôi (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
20 TS. Phạm Trần Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
21 GS. Đỗ Doãn Lợi (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
22 TS. Tôn Thất Minh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
23 GS. Huỳnh Văn Minh (ĐH Y Dược Huế)
24 TS. Nguyễn Thượng Nghĩa (BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh)
25 GS. Võ Thành Nhân (BV Vinmec CentralPark, TP. Hồ Chí Minh)
26 PGS. Nguyễn Oanh Oanh (Học viện Quân Y 103, Hà Nội)
27 TS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
28 GS. Đặng Vạn Phước (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
29 PGS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
30 PGS. Phạm Nguyên Sơn (BV Trung Ương Quân đội 108, Hà Nội)
31 TS. Hoàng Văn Sỹ (BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh)
32 GS. Lê Ngọc Thành (BV E, Hà Nội)
33 PGS. Lương Công Thức (Học viện Quân Y 103, Hà Nội)
34 PGS. Huỳnh Văn Thường (BVĐK tỉnh Khánh Hòa)
35 PGS. Hoàng Anh Tiến (BV ĐH Y Dược Huế)
36 PGS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
37 PGS. Nguyễn Hữu Ước (BV Việt Đức, Hà Nội)
38 GS. Nguyễn Lân Việt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
39 PGS. Phạm Nguyên Vinh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
40 PGS. Nguyễn Bạch Yến (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)