Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Đăng ký tham dự

Xin Quý vị lưu ý: Đã hết hạn đăng ký tham dự trực tuyến. Đăng ký trực tiếp tại Hội nghị sẽ bắt đầu từ 09 giờ ngày 02.11.2023.

Bảng phí tham dự:

STT

ĐẠI BIỂU

Đến 01/10/2023

Sau 01/10/2023 và đăng ký tại chỗ

Phí tiệc GalaDinner

Mức phí (VNĐ)

Mức phí (VNĐ)

Mức phí (VNĐ)

1

Bác sỹ Việt Nam là hội viên của Hội Tim mạch

2,500,000

3,000,000

1,000,000
(được tính riêng ngoài chi phí tham dự Hội nghị)

2

Bác sỹ Việt Nam chưa phải là hội viên của Hội viên Hội Tim mạch học

3,000,000

3,500,000

3

Học viên sau đại học

1,500,000

2,000,000

4

Kĩ thuật viên/điều dưỡng Việt Nam

1,500,000

2,000,000

5

Người đi kèm

1,500,000

2,000,000

Mức phí trên đã được Hội Tim mạch học Việt Nam trợ giá (Theo quy định của AFC, bác sĩ tham dự Hội nghị là phải đóng phí 500 USD tương đương với 11.800.000 VNĐ)

Quy định về hoàn, hủy đăng ký:

- Trước ngày 01.09.2023: Hoàn trả 80% phí.

- Từ ngày 01.09.2023 đến 01.10.2023: Hoàn trả 50% phí.

- Sau ngày 01.10.2023: Không hoàn trả phí.

* Hoàn trả sẽ được thực hiện trong vòng 01 tháng kể từ ngày kết thúc hội nghị.

Mọi thông tin xin Quý vị liên hệ:

Ban Tổ chức AFCC 2023

Email: congress@vnha.org.vn

Điện thoại: +842438688488

Hotline: +84904976694

Xin cảm ơn.