Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Mẫu file báo cáo (pptx)

Mời Quý vị dowload mẫu file slide:

- Template file 1 (file nền trắng): Download

- Template file 2 (file nền xanh): Download

Xin cảm ơn.