Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
F01 | 07:30-09:00 | 03/11/2023 | PHÒNG H (PHÒNG 205)
Tranh luận về phẫu thuật bắc cầu chủ vành

Chủ tọa:

Kenny Yoong Kong SinA/Prof.Kenny Yoong Kong Sin
National Heart Centre Singapore, SINGAPORE
A/Prof.NGUYEN Hoang Dinh
University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM

Chủ tọa đoàn:

PHUNG Duy Hong SonA/Prof.PHUNG Duy Hong Son
VietDuc University Hospital, Hanoi, VIETNAM
Louis Marie William B. PadayDr.Louis Marie William B. Paday
Perpetual Succour Hospital, Cebu, PHILIPPINES

Phiên bản tiếng Anh (English version)

07:30-07:32 Giới thiệu
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Định (University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM)
07:32-07:42 Coronary artery bypass grafting (CABG) with Concomitant mitral valve surgery versus Isolated CABG in moderate ischemic mitral valve regurgitation: A meta-analysis
BS. Louis Marie William Paday IV (Perpetual Succour Hospital, Cebu, PHILIPPINES)
07:42-07:52 Screening carotid ultrasound in asymptomatic patients prior to cardiac surgery: is it justified?
BS. Ben Elias Indja (St. George Hospital, Sydney, AUSTRALIA)
07:52-08:07 New advances on CABG
PGS.TS. Kenny Yoong Kong Sin (National Heart Centre Singapore, SINGAPORE)
08:07-08:12 Thảo luận và Hỏi đáp
 
08:12-08:15 Tổng kết
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Định (University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận