Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
F05 | 13:20-14:05 | 03/11/2023 | PHÒNG H (PHÒNG 205)
Tranh luận về xoắn đỉnh và Hội chứng QT dài

Chủ tọa:

PHAM Nhu HungDr.PHAM Nhu Hung
Hanoi Heart Hospital, Hanoi, VIETNAM
Sootkeng MADr.Sootkeng MA
National Heart Association of Malaysia, Kuala Lumpur, MALAYSIA

Chủ tọa đoàn:

LE Thanh LiemDr.LE Thanh Liem
ChoRay Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM
DO Van Buu DanDr.DO Van Buu Dan
TamDuc Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

13:20-13:22 Giới thiệu
BS. Sootkeng MA (National Heart Association of Malaysia)
13:22-13:37 Cập nhật xử trí hội chứng QT dài và xoắn đỉnh
BS. TRAN Tuan Viet (Viện Tim Mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai)
13:37-13:47 Torsades de points related to quinolon in an elderly patient: A case report
BS. HOANG Minh Viet (Friendship Hospital, Hanoi, VIETNAM)
13:47-13:57 A rare case of QTc interval prolongation after a cerebellar infarct: A case report
BS. Michael A. Bonilla (University of Santo Tomas Hospital Manila Philippines)
13:57-14:02 Thảo luận và Hỏi đáp
 
14:02-14:05 Tổng kết
TS.BS. Phạm Như Hùng (Hanoi Heart Hospital, Hanoi, VIETNAM)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận