Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
F11 | 07:30-09:15 | 03/11/2023 | PHÒNG J (PHÒNG 210)
Đa mô thức hình ảnh trong xử trí các bệnh lý tim bẩm sinh

Chủ tọa:

Radityo PrakosoDr.Radityo Prakoso
National Cardiovascular Center Harapan Kita, Jakarta, INDONESIA
A/Prof.LE Minh Khoi
University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM

Chủ tọa đoàn:

Moncy Jacob OOMMENDr.Moncy Jacob OOMMEN
RIPAS Hospital, Bandar Seri Begawan, BRUNEI
NGUYEN Lan HieuA/Prof.NGUYEN Lan Hieu
Hanoi Medical University Hospital, Hanoi, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

07:3-7:32 Giới thiệu
BS. Radityo Prakoso (National Cardiovascular Center Harapan Kita, Jakarta, INDONESIA)
07:32-07:47 Multimodal imaging to guide management of heart failure due to congenital heart diseases in adults
BS. Moncy Jacob OOMMEN (RIPAS Hospital, Bandar Seri Begawan, BRUNEI)
07:47-08:02 Đa mô thức hình ảnh hướng dẫn can thiệp các bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng thành
PGS.TS. LE Minh Khoi (University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM)
08:0-8:17 Multimodal imaging to guide management of arrhythmias due congenital heart diseases in adults
BS. Andrew Pistner (University of Washington, Seattle, WA, USA)
08:17-08:22 Thảo luận và Hỏi đáp
 
08:22-08:37 Multimodal imaging for prenatal screening of congenital heart diseases: Which modality and when?
GS.TS. Anita Moon-Grady (UCSF Benioff Children’s Hospital, San Francisco, California, USA)
08:37-08:52 Multimodal imaging to guide intervention in critical congenital heart disease
BS. Radityo Prakoso (National Cardiovascular Center Harapan Kita, Jakarta, INDONESIA)
08:52-09:07 Đa mô thức hình ảnh hướng dẫn phẫu thuật từng bước các bệnh tim bẩm sinh phức tạp
BS. Nicholas Brown (University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA)
09:07-09:12 Thảo luận và Hỏi đáp
 
09:12-09:15 Tổng kết
BS. Radityo Prakoso (National Cardiovascular Center Harapan Kita, Jakarta, INDONESIA)
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận