Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
M11 | 11:45-12:45 | 03/11/2023 | HỘI TRƯỜNG C (ROOM 307)
Satellite symposium of Novartis: HFrEF management: Remaining issues

Chủ tọa:

A/Prof.HOANG Van Sy
ChoRay Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

11:50-12:10 Tối ưu hóa điều trị theo khuyến cáo (GDMT) và thực trạng từ góc nhìn lâm sàng
BS. LUONG Cao Son (University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM)
12:10-12:30 Tối ưu hóa điều trị suy tim phân suất tống máu giảm: Chúng ta đã thực sự đã làm đủ?
BS. PHAM Minh Tuan (Secretary General of Vietnam Heart Failure Society. VIETNAM)
12:30-12:40 Thảo luận và Hỏi đáp
 
12:40-12:45 Tổng kết
PGS.TS. HOANG Van Sy (ChoRay Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận