Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
M12 | 13:00-14:00 | 03/11/2023 | HỘI TRƯỜNG C (ROOM 307)
Satellite symposium of Pfizer

Chủ tọa:

NGUYEN Lan HieuA/Prof.NGUYEN Lan Hieu
Hanoi Medical University Hospital, Hanoi, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

13:00-13:05 Giới thiệu
PGS.TS. NGUYEN Lan Hieu (Hanoi Medical University Hospital, Hanoi, VIETNAM)
13:05-13:25 Kháng đông trong rung nhĩ trên nhóm bệnh nhân nguy cơ cao: các bước tiến bộ về bằng chứng
BS. Vũ Quỳnh Nga (Vice President of Vietnam Heart Failure Society)
13:25-13:45 Rung nhĩ và hội chứng vành cấp/ can thiệp mạch vành qua da: Chúng ta đang ở đâu?
BS. Tran Hoa (University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM)
13:45-13:55 Thảo luận và Hỏi đáp
 
13:55-14:00 Tổng kết
PGS.TS. NGUYEN Lan Hieu (Hanoi Medical University Hospital, Hanoi, VIETNAM)
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận