Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
M21 | 11:45-12:45 | 03/11/2023 | PHÒNG B1 (PHÒNG 309)
Hội thảo vệ tinh của AstraZeneca: Bảo vệ cơ quan đích cho người bệnh TM-CH

Chủ tọa:

A/Prof.HO Huynh Quang Tri
Heart Institute, Hochiminh City, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

11:45-11:50 Giới thiệu
PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Heart Institute, Hochiminh City, VIETNAM)
11:50-12:10 Khởi trị SGLT2i trong dự phòng và điều trị suy tim: Cho ai & Như thế nào?
TS.BS. Phan Tuấn Đạt (Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội)
12:10-12:30 Bảo vệ thận cho người nhân tim mạch chuyển hóa: Cập nhật các hướng dẫn điều trị 2023
PGS.TS. HA Phan Hai An (Hanoi Medical University, Hanoi, VIETNAM)
12:30-12:40 Thảo luận và Hỏi đáp
 
12:40-12:45 Tổng kết
PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Heart Institute, Hochiminh City, VIETNAM)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận