Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
M22 | 13:00-14:00 | 03/11/2023 | PHÒNG B1 (PHÒNG 309)
Phiên thực hành của Abbott Laboratories: Can thiệp ĐMV có hình ảnh hỗ trợ với OCT

Chủ tọa:

NGUYEN Van TanA/Prof.NGUYEN Van Tan
Thong Nhat Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

13:00-13:05 Giới thiệu
PGS.TS. NGUYEN Van Tan (Thong Nhat Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)
13:05-13:25 Các dữ kiện mới nhất về OCT: Cập nhật từ ESC 2023
BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện tim mạch Việt Nam, Bv Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội)
13:25-13:45 Từ bằng chứng đến thực hành: Cách tiếp cận thực tế với OCT
BS. Rajinikanth Rajagopal (Gleneagles JPMC, Bandar Seri Bagwan, BRUNEI)
13:45-13:55 Thảo luận và Hỏi đáp
 
13:55-14:00 Tổng kết
PGS.TS. NGUYEN Van Tan (Thong Nhat Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận