Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
M31 | 11:45-12:45 | 03/11/2023 | PHÒNG B2 (PHÒNG 309)
Hội thảo vệ tinh của Edwards LifeSciences: Quản lý trọn đời bệnh nhân hẹp van động mạch chủ

Chủ tọa:

Mann ChandavimolDr.Mann Chandavimol
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, THAILAND

Chủ tọa đoàn:

A/Prof.NGUYEN Hoang Dinh
University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM
Dr.DINH Huynh Linh
Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

11:45-11:50 Giới thiệu và phát biểu chào mừng
BS. Mann Chandavimol (Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, THAILAND)
11:50-12:05 Thay van ĐM chủ qua ống thông: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai
BS. Mann Chandavimol (Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, THAILAND)
12:05-12:20 Tầm quan trọng của lựa chọn van ĐMC đầu tiên: Can thiệp hay phẫu thuật
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Định (University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM)
12:20-12:25 Thảo luận và Hỏi đáp
 
12:25-12:35 Thay van trong van: Chúng ta có thể rút kinh nghiệm gì
TS.BS. DINH Huynh Linh (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
12:35-12:40 Thảo luận và Hỏi đáp
 
12:40-12:45 Tổng kết
BS. Mann Chandavimol (Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, THAILAND)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận