Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
M32 | 13:00-14:00 | 03/11/2023 | PHÒNG B2 (PHÒNG 309)
Tranh luận về xử trí hẹp van động mạch chủ

Chủ tọa:

Olivier MorelProf.Olivier Morel
Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, FRANCE
Nithima RATANASITProf.Nithima RATANASIT
Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, THAILAND

Chủ tọa đoàn:

Dr.DINH Huynh Linh
Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM
Kensuke MatsushitaDr.Kensuke Matsushita
Yokohama City University Medical Center, Yokohama, Japan

Phiên bản tiếng Anh (English version)

13:00-13:02 Giới thiệu
GS.TS. Olivier Morel (Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, FRANCE)
13:02-13:17 Phân biệt hẹp van ĐMC thực sự và giả đối với hẹp van ĐMC có lưu lượng thấp
GS.TS. Nithima RATANASIT (Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, THAILAND)
13:17-3:32 Hẹp van ĐMC và các rối loạn đông cầm máu: Ứng dụng trên lâm sàng
BS. Kensuke Matsushita (Yokohama City University Medical Center, Yokohama, Japan)
13:32-3:47 Lựa chọn loại van sinh học cho thủ thuật TAVI
TS.BS. DINH Huynh Linh (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
13:47-13:57 Thảo luận và Hỏi đáp
 
13:57-14:00 Tổng kết
GS.TS. Olivier Morel (Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, FRANCE)
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận