Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
M42 | 13:00-14:00 | 03/11/2023 | HỘI TRƯỜNG D (PHÒNG 339)
Hội thảo vệ tinh của Menarini: Chẹn beta: Những bằng chứng mới trong chuỗi bệnh lý tim mạch

Chủ tọa:

Prof.HUYNH Van Minh
President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

13:0-3:05 Giới thiệu
GS.TS. Huỳnh Văn Minh (President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
13:05-13:25 Chẹn beta trên bệnh nhân tăng huyết áp: Đến lúc thay đổi quan điểm
PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Heart Institute, Hochiminh City, VIETNAM)
13:25-13:45 Giá trị nền tảng của chẹn beta trong suy tim
BS. Gary Lee Chin Keong (Monash University Malaysia, Subang Jaya, MALAYSIA)
13:45-13:55 Thảo luận và Hỏi đáp
 
13:5-4:00 Tổng kết
GS.TS. Huỳnh Văn Minh (President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận