Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
P01 | 09:15-11:30 | 03/11/2023 | HỘI TRƯỜNG A (PHÒNG 313)
AFCC 2023 Opening ceremony and FAsCC Convocation

Chủ tọa:

Rungoj KrittayaphongProf.Rungoj Krittayaphong
Siriraj Hospital of Mahidol University , Bangkok, THAILAND
Prof.HUYNH Van Minh
President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM
Wai Kiat NgDr.Wai Kiat Ng
Pantai Hospital, Kuala Lumpur, MALAYSIA
Kenny Yoong Kong SinA/Prof.Kenny Yoong Kong Sin
National Heart Centre Singapore, SINGAPORE

Phiên bản tiếng Anh (English version)

09:15-09:45 Opening ceremony
 
09:45-11:00 Convocation of 2023 Fellows of ASEAN College of Cardiology
 
11:00-11:30 Bài giảng Sukaman: Trí tuệ nhân tạo trong Siêu âm tim
BS. Eleanor A. LOPEZ (Philippine Heart Association, Cebu, PHILIPPINES)
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận