Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
S03 | 07:30-09:00 | 03/11/2023 | HỘI TRƯỜNG C (ROOM 307)
Sức khoẻ Tim mạch và Dự phòng Tim mạch

Chủ tọa:

Prof.HUYNH Van Minh
President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM
Thananya BoonyasirinantProf.Thananya Boonyasirinant
Siriraj hospital Mahidol University, Bangkok, THAILAND

Chủ tọa đoàn:

Walid A. AmilDr.Walid A. Amil
Zamboanga City Medical Center, Zamboanga, PHILIPPINES
Rajinikanth RajagopalDr.Rajinikanth Rajagopal
Gleneagles JPMC, Bandar Seri Bagwan, BRUNEI

Phiên bản tiếng Anh (English version)

07:30-07:32 Giới thiệu
GS.TS. Huỳnh Văn Minh (President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
07:32-07:47 Thực trạng tăng huyết áp tại Việt Nam theo 7 bước của J-HOPE Asia Network
GS.TS. Huỳnh Văn Minh (President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
07:47-08:02 Triển vọng ứng dụng của thang điểm đáng giá nguy cơ tim mạch riêng cho người châu Á
BS. Rajinikanth Rajagopal (Gleneagles JPMC, Bandar Seri Bagwan, BRUNEI)
08:02-08:07 Thảo luận và Hỏi đáp
 
08:07-08:22 Dự phòng tim mạch ở châu Á: Thách thức và Cơ hội
GS.TS. Thananya Boonyasirinant (Siriraj hospital Mahidol University, Bangkok, THAILAND)
08:07-08:22 Các yếu tố nguy cơ tim mạch mới nổi và sức khoẻ tim mạch: Chúng ta cần biết gì?
BS. Walid A. Amil (Zamboanga City Medical Center, Zamboanga, PHILIPPINES)
08:37-08:52 Tiếp cận số với sức khoẻ tim mạch và dự phòng tim mạch
BS. Ahmed Arafa (National Cerebral and Cardiovascular Center, Suita, JAPAN)
08:52-08:57 Thảo luận và Hỏi đáp
 
08:57-09:00 Tổng kết
GS.TS. Thananya Boonyasirinant (Siriraj hospital Mahidol University, Bangkok, THAILAND)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận