Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
S04 | 14:15-15:30 | 03/11/2023 | HỘI TRƯỜNG A (PHÒNG 313)
Phiên Chuyên đề của Chien Foundation: Vén màn bí ẩn về bệnh mạch vành không do tắc nghẽn

Chủ tọa:

Richard NgDr.Richard Ng
Mount Elizabeth Hospital, Singapore, SINGAPORE
Tan Huay-CheemProf.Tan Huay-Cheem
National University Hospital Singapore, SINGAPORE

Chủ tọa đoàn:

Dr.DINH Huynh Linh
Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM
DO Van ChienDr.DO Van Chien
108 Military Central Hospital, Hanoi, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

14:15-14:17 Giới thiệu
BS. Richard Ng (Mount Elizabeth Hospital, Singapore, SINGAPORE)
14:17-14:32 Hiểu biết mới về nhồi máu cơ tim cấp
GS.TS. Tan Huay-Cheem (National University Hospital Singapore, SINGAPORE)
14:32-14:47 Các khái niêm mới về đánh giá vi tuần hoàn vành
BS. Ing Haan Lim (Mount Elizabeth Hospital, Singapore, SINGAPORE)
14:47-14:52 Thảo luận và Hỏi đáp
 
14:52-15:07 Cập nhật về chiến lược tiếp cận và xử trí nhồi máu cơ tim không do tắc nghẽn ĐMV (MINOCA)
BS. Hee Hwa HO (Tan Tock Seng Hospital, Singapore, SINGAPORE)
15:07-15:22 Tiến bộ trong xử trí thiếu máu cơ tim không do tắc nghẽn ĐMV (INOCA)
GS.TS. Tian-Hai Koh (National Heart Centre Singapore, SINGAPORE)
15:22-15:27 Thảo luận và Hỏi đáp
 
15:2-5:30 Tổng kết
GS.TS. Tan Huay-Cheem (National University Hospital Singapore, SINGAPORE)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận