Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
S22 | 15:45-17:45 | 02/11/2023 | PHÒNG H (PHÒNG 205)
Hội thảo của Hội Siêu âm tim ASEAN: Đa mô thức hình ảnh trong bệnh lý van tim

Chủ tọa:

Jose Donato A. MagnoA/Prof.Jose Donato A. Magno
Chairperson, ASEAN Echo, PHILIPPINES
A/Prof.PHAM Nguyen Vinh
President of Vietnamese Society of Echocardiography

Chủ tọa đoàn:

Lam Kai HuatDr.Lam Kai Huat
Assunta Hospital, Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA
Eaksrong LIMDr.Eaksrong LIM
Preah Kossamak Hospital, Phnom Penh, Cambodia
Nithima RATANASITProf.Nithima RATANASIT
Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, THAILAND
Oktavia LILYASARIDr.Oktavia LILYASARI
Indonesian Heart Association, Jakarta, INDONESIA

Phiên bản tiếng Anh (English version)

15:45-15:50 Giới thiệu
PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh (Giám đốc Trung tâm Tim Mạch tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh)
15:50-16:05 Phenotyping of mitral regurgitation by multimodal imaging for clinical decision making
BS. Ronald E. Cuyco (Philippine Heart Centre, Manila, PHILIPPINES)
16:05-16:20 Optimal risk stratification for asymptomatic valvular heart diseases by stress echocardiography
TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim Mạch Việt Nam)
16:20-16:35 Optimal risk stratification for unequivoval valvular heart diseases by mutlimodal imaging
GS.TS. Nithima RATANASIT (Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, THAILAND)
16:35-16:45 Thảo luận và Hỏi đáp
 
16:45-17:00 Roles of 3D-echocardiography to guide patient care for valvular heart diseases
BS. Smonporn BOONYARATAVEJ (Heart Association of Thailand, THAILAND)
17:00-17:15 Roles of MSCT to guide patient care for valvular heart diseases
BS. Elen (Faculty of Medicine Universitas Indonesia, Jakarta, INDONESIA)
17:15-17:30 Roles of MRI to guide patient care for valvular heart diseases
BS. Oktavia LILYASARI (Indonesian Heart Association, Jakarta, INDONESIA)
17:30-17:40 Thảo luận và Hỏi đáp
 
17:40-17:45 Tổng kết
PGS.TS. Jose Donato A. Magno (Chairperson, ASEAN Echo, PHILIPPINES)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận