Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
S24 | 14:15-15:30 | 03/11/2023 | PHÒNG B1 (PHÒNG 309)
SCAI ASEAN: Promising devices and strategies in interventional cardiology

Chủ tọa:

A/Prof.Kwan LEE
Mayo Clinic Phoenix, AZ, USA
Lam HODr.Lam HO
Tuen Mun Hospital, Hong Kong, CHINA

Phiên bản tiếng Anh (English version)

14:15-4:17 Giới thiệu
Assoc Prof. Kwan LEE (Mayo Clinic Phoenix, AZ, USA)
14:17-14:32 Emerging strategy to reduce reperfusion injury in AMI
BS. Lam HO (Tuen Mun Hospital, Hong Kong, CHINA)
14:32-14:47 Advances in drug coated balloon
BS. Wan Azman Wan Ahmad (University Malaya Medical Centre, Kuala Lumpur, MALAYSIA)
14:47-14:52 Thảo luận và Hỏi đáp
 
14:52-15:07 Các tiến bộ trong xử trí tổn thương vôi hoá
BS. Ngô Minh Hùng (ChoRay Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)
15:07-15:22 Advances in structural intervention
PGS.TS. Sandeep Nathan (University of Chicago Medical Center, Chicago, IL, USA)
15:22-15:27 Thảo luận và Hỏi đáp
 
15:27-15:30 Tổng kết
Assoc Prof. Kwan LEE (Mayo Clinic Phoenix, AZ, USA)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận