Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
S31 | 13:30-15:30 | 02/11/2023 | PHÒNG I (PHÒNG 207)
Hội thảo của Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam: Các tiến bộ trong xử trí và quản lý tăng huyết áp

Chủ tọa:

Prof.HUYNH Van Minh
President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM
A/Prof.TRAN Van Huy
Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM

Chủ tọa đoàn:

Prof.DO Doan Loi
President of Vietnam Heart Failure Society
A/Prof.CHAU Ngoc Hoa
Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

15:45-15:50 Giới thiệu
PGS.TS. Trần Văn Huy (Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
15:50-16:05 Các tiến bộ trong điều trị tăng huyết áp
GS.TS. Huỳnh Văn Minh (President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
16:05-16:20 Cập nhật Chẩn đoán và điều trị THA từ khuyến cáo VSH/VNH 2022 đến ESH 2023: Những điểm khác biệt?
PGS.TS. Trần Văn Huy (Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
16:20-16:35 Những vấn đề còn tranh cãi trong điều trị tăng huyết áp 2023
PGS.TS. Châu Ngọc Hoa (Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
16:35-16:45 Thảo luận và Hỏi đáp
 
16:45-17:00 Đo huyết áp tại nhà: Thực tế và Triển vọng
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến (ĐH Y khoa Huế, 41 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, TP Huế)
17:00-17:15 Trao quyền và giám sát từ ra trong quản lý tăng huyết áp: Cơ hội và thách thức
PGS.TS. NGUYEN Minh Tam (Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, VIETNAM)
17:15-17:30 Độ cứng của động mạch: yếu tố nguy cơ mới của tăng huyết áp
BS. LE Phuoc Hoang (Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, VIETNAM)
17:3-7:40 Thảo luận và Hỏi đáp
 
17:40-17:45 Tổng kết
GS.TS. Huỳnh Văn Minh (President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
17:22-17:37 TBA
 
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận