Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
S34 | 14:15-15:30 | 03/11/2023 | PHÒNG B2 (PHÒNG 309)
Phiên chuyên đề của Hội Tim mạch Đức Việt: Các rối loạn nhịp thất ở người suy tim

Chủ tọa:

Bernd LemkeDr.Bernd Lemke
Klinikum Lüdenscheid, Lüdenscheid, GERMANY
Dr.PHAM Tran Linh
Vice President of Vietnamese Heart Rhythm Society

Chủ tọa đoàn:

NGUYEN Dinh QuangDr.NGUYEN Dinh Quang
St. Vinzenz-Hospital, Köln, Germany
Hans-Friedrich VoehringerProf.Hans-Friedrich Voehringer
Klinische Pharmakologie, Berlin, GERMANY

Phiên bản tiếng Anh (English version)

14:15-14:17 Giới thiệu
TS.BS. Phạm Trần Linh (Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội)
14:17-14:32 Pharmacological treatments in heart failure with mildly reduced and preserved ejection fractionS47
BS. Birgit J Gerecke (University Medical Center Göttingen, Göttingen, GERMANY)
14:32-14:42 Chiến lược can thiệp triệt đốt cho người bệnh rung nhĩ kèm suy tim
ThS.BS. Viên Hoàng Long (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM)
14:42-14:47 Thảo luận và Hỏi đáp
 
14:47-14:57 Ventricular tachycardia ablation in structural heart disease - State of the art
BS. NGUYEN Dinh Quang
14:57-15:07 Renal Denervation for management of heart failure: Fact or fallacy
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam)
15:07-15:22 Thảo luận và Hỏi đáp
 
15:27-15:30 Tổng kết
BS. Bernd Lemke (Klinikum Lüdenscheid, Lüdenscheid, GERMANY)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận