Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
S43 | 07:30-09:00 | 03/11/2023 | HỘI TRƯỜNG D (PHÒNG 339)
Các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị suy tim

Chủ tọa:

Prof.DO Doan Loi
President of Vietnam Heart Failure Society
Prof.Michel Komajda
Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris, FRANCE

Chủ tọa đoàn:

Bernd LemkeDr.Bernd Lemke
Klinikum Lüdenscheid, Lüdenscheid, GERMANY
Marie-Christine IliouDr.Marie-Christine Iliou
Corentin Celton, Hopitaux Universitaires Paris Ouest, Paris, FRANCE

Phiên bản tiếng Anh (English version)

07:30-07:35 Giới thiệu
GS.TS. Đỗ Doãn Lợi (President of Vietnam Heart Failure Society)
07:35-07:55 Tiến bộ và thách thức trong điều trị suy tim
GS.TS. Michel Komajda (Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris, FRANCE)
07:55-08:15 Phục hồi chức năng cho người bệnh suy tim: Khi nào và Ai được hưởng lợi nhất?
BS. Marie-Christine Iliou (Corentin Celton, Hopitaux Universitaires Paris Ouest, Paris, FRANCE)
08:15-08:20 Thảo luận và Hỏi đáp
 
08:20-08:40 Các tiến bộ trong điều trị điện sinh lý học cho suy tim
BS. Bernd Lemke (Klinikum Lüdenscheid, Lüdenscheid, GERMANY)
08:40-09:00 Kinh nghiệm về thành công của chương trình quản lý suy tim của Hội Tim mạch Hoa kỳ
GS.TS. Paul Heidenreich (Stanford University School of Medicine, Palo Alto, CA, USA)
09:00-09:05 Thảo luận và Hỏi đáp
 
09:05-09:10 Tổng kết
GS.TS. Michel Komajda (Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris, FRANCE)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận