Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
S44 | 14:15-15:30 | 03/11/2023 | HỘI TRƯỜNG D (PHÒNG 339)
Những điểm cập nhật và xu hướng mới trong tim mạch

Chủ tọa:

Prof.NGUYEN Lan Viet
Vice President of Vietnam National Heart Association, VIETNAM
A/Prof.PHAM Nguyen Vinh
President of Vietnamese Society of Echocardiography

Chủ tọa đoàn:

A/Prof.LE Van Truong
Vice President of Vietnam Interventional Cardiology Society, VIETNAM
A/Prof.HOANG Anh Tien
Vice President of Vietnam Heart Failure Society

Phiên bản tiếng Anh (English version)

14:15-14:25 Giới thiệu
GS.TS. Nguyễn Lân Việt (Vice President of Vietnam National Heart Association, VIETNAM)
14:25-14:45 Các tiến bộ trong điều trị bệnh lý mạch vành ở người cao tuổi
BS. Shigeru Saito (Shonan Kamakura General Hospital, Kamakura, JAPAN)
14:45-15:05 Tiến bộ trong xử trí những người bệnh tim mạch có nguy cơ chảy máu cao
BS. Michael LEE (Queen Elizabeth Hospital, Hong Kong, CHINA)
15:05-15:10 Thảo luận và Hỏi đáp
 
15:10-15:30 Hội chứng vành mạn: Có điểm gì mới năm 2023?
BS. Rodney Jiminez (Phillipines Heart Center, Quezon city, PHILLIPINES)
15:30-15:50 Các tiến bộ trong lĩnh vực hình ảnh học của mảng xơ vữa
GS.TS. Olivier Lairez (Toulouse Rangueil University Hospital of Toulouse, Toulouse, FRANCE)
15:50-15:55 Thảo luận và Hỏi đáp
 
15:55-16:00 Tổng kết
GS.TS. Nguyễn Lân Việt (Vice President of Vietnam National Heart Association, VIETNAM)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận