Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
T04 | 12:25-13:10 | 03/11/2023 | PHÒNG F (PHÒNG 201)
Nên làm gì khi khó đạt huyết áp mục tiêu

Chủ tọa:

A/Prof.TRAN Van Huy
Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM
CAO Truong SinhA/Prof.CAO Truong Sinh
Vinh Medical University, NgheAn, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

12:25-12:27 Giới thiệu
PGS.TS. Trần Văn Huy (Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)
12:27-12:37 Tăng huyết áp thứ phát: Khi nào nên sàng lọc và sàng lọc những gì
BS. Đoàn Chí Thắng (Hue Central Hospital, Hue city, VIETNAM)
12:37-12:47 Phối hợp thuốc thế nào khi khó đạt huyết áp mục tiêu
GS.TS. Đỗ Doãn Lợi (President of Vietnam Heart Failure Society)
12:47-12:57 Biến thiên huyết áp trong điều trị huyết áp
PGS.TS. Cao Trường Sinh (Vinh Medical University, NgheAn, VIETNAM)
12:57-13:07 Thảo luận và Hỏi đáp
 
13:07-13:10 Tổng kết
PGS.TS. Trần Văn Huy (Vice President of Vietnamese Society of Hypertension, VIETNAM)


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận