Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
T05 | 13:20-14:05 | 03/11/2023 | PHÒNG F (PHÒNG 201)
Câu lạc bộ Tim mạch Can thiệp: Các mẹo hữu ích cho can thiệp ĐMV

Chủ tọa:

Dr.NGO Minh Hung
ChoRay Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM
Dr.DINH Duc Huy
TamDuc Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

13:20-3:22 Giới thiệu
BS. DINH Duc Huy (TamDuc Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)
13:22-13:32 Các kỹ thuật chuẩn bị tổn thương trong can thiệp tổn thương vôi hoá mạch vành
PGS.TS. Huỳnh Văn Thưởng (KhanhHoa Provincal Hospital, KhanhHoa, VIETNAM)
13:32-13:42 Một số mẹo can thiệp tim mạch hữu ích
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến (ĐH Y khoa Huế, 41 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, TP Huế)
13:42-13:52 Một số mẹo can thiệp với hướng dẫn của IVUS
BS. Tran Hoa (University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM)
13:52-14:02 Thảo luận và Hỏi đáp
 
14:02-14:05 Tổng kết
BS. Ngô Minh Hùng (ChoRay Hospital, HoChiMinh city, VIETNAM)
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận