Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
T23 | 11:30-12:15 | 03/11/2023 | PHÒNG G (PHÒNG 202)
Phiên thực hành của Concept Medical & Angeion Medical: Thay đổi chiến lược dùng DCB: Bóng phủ thuốc sirolimus với công nghệ Nanolute

Chủ tọa:

A/Prof.NGUYEN Ngoc Quang
Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM
Michael LEEDr.Michael LEE
Queen Elizabeth Hospital, Hong Kong, CHINA

Phiên bản tiếng Anh (English version)

11:30-11:32 Giới thiệu
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam)
11:32-11:37 Bóng phủ thuốc trong bệnh mạch vành - Các chỉ định hiện tại và chỉ định mới
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam)
11:37-11:52 Chuyển mình trong chiến lược dùng bóng phủ thuốc: Bóng phủ sirolimus với công nghệ Nanolute
BS. Michael LEE (Queen Elizabeth Hospital, Hong Kong, CHINA)
11:52-12:02 Ca lâm sàng tái hẹp trong stent: Chiến lược nào là chiến lược tối ưu?
BS. TRUONG Tu Trach (SocTrang General Hospital, SocTrang Province, VIETNAM)
12:02-12:12 Thảo luận và Hỏi đáp
 
12:12-12:15 Tổng kết
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam)
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận