Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại
T24 | 12:25-13:10 | 03/11/2023 | PHÒNG G (PHÒNG 202)
Phiên thực hành của Boston Scientific: Tối ưu kết quả can thiệp cho người có nguy cơ chảy máu cao

Chủ tọa:

A/Prof.NGUYEN Ngoc Quang
Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM
VU Hoang VuDr.VU Hoang Vu
University Medical Center, HoChiMinh city, VIETNAM

Phiên bản tiếng Anh (English version)

12:25-12:27 Giới thiệu
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam)
12:27-12:42 Tối ưu kết quả can thiệp ĐMV bằng IVUS: cho ai và thế nào?
BS. Vũ Hoàng Vũ (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh,  217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Ho Chi Minh)
12:42-12:57 Người có nguy cơ chảy máu cáo: Tối ưu thiết bị và chiến lược
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam)
12:57-13:07 Thảo luận và Hỏi đáp
 
13:07-13:10 Tổng kết
 


Scan để xem chi tiết

Câu hỏi / Bình luận