Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC 2023)

Chi tiết Phiên làm việc

Quay lại

T25 | 13:20-14:05 | 03/11/2023 | PHÒNG G (PHÒNG 202)
Phiên thực hành của Biotronik: Công nghệ mới nhất cho can thiệp mạch máu

Phiên bản tiếng Anh (English version)

13:20-13:22 Giới thiệu
 
13:22-13:37 TBA
 
13:37-13:52 TBA
 
13:52-14:02 Thảo luận và Hỏi đáp
 
14:02-14:05 Tổng kết
 
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Câu hỏi / Bình luận

 Gửi Câu hỏi/Bình luận